Inicio

Oficina de Proxectos Internacionais, apoio integral

Facilitamos a participación do persoal investigador da Universidade de Vigo en proxectos internacionais educativos e de investigación. Informamos, promovemos, asesoramos e colaboramos na xestión destes proxectos, proporcionando un apoio integral ás investigadoras e investigadores.

Oficina de Proxectos Internacionais, apoio integral

Facilitamos a participación do persoal investigador da Universidade de Vigo en proxectos internacionais educativos e de investigación. Informamos, promovemos, asesoramos e colaboramos na xestión destes proxectos, proporcionando un apoio integral ás investigadoras e investigadores.