Programas da Comisión Europea

O buscador de Funding & Tenders da Comisión Europea é unha ferramenta completa que agrupa múltiples oportunidades de financiamiento de proxectos, dende Erasmus+ e o Programa CERV, pasando por CREA, AMIF, o programa JUST, etc. Estes programas ofrecen a posibilidade de presentar proxectos educativos de cooperación internacional, en liña coas prioridades estratéxicas UE.

Consulta todas as convocatorias abertas, pechadas e futuras.

NOVIDADES:

Servicio Español para a Internacionalización da Educación

As Axencias Nacionais ocúpanse da xestión das Accións descentralizadas do Programa Erasmus+. En España, o Servizo Español para a Internacionalización dá Educación (SEPIE), xestiona os proxectos descentralizados do programa Erasmus+ nos ámbitos da educación e a formación, e en concreto, os proxectos de cooperación KA2: Asociacións de Cooperación (KA220) e Asociacións a pequena escala (KA201). Estas Accións Clave están dirixidas a todos os sectores educativos: educación escolar (SCH), formación profesional (VET), educación superior (HED) e educación de persoas adultas (ADU)

NOVIDADES:

Xunta de Galicia — Cooperación Galega

A Xunta de Galicia anuncia anualmente dúas convocatorias orientadas ao impulso da acción exterior e a cooperación para o desenvolvemento de Galicia. Estas convocatorias, coñecidas como “Convocatoria de Investigación para o desenvolvemento” e “Convocatoria de Proxectos no exterior”, brindan ás universidades galegas unha valiosa oportunidade para participar de maneira activa e contribuír ao crecemento e a proxección internacional da rexión.

NOVIDADES:

Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID)

A AECID publica regularmente diversas axudas destinadas a proxectos de cooperación para o desenvolvemento, en liña coa política exterior do goberno. Estas axudas inclúen subvencións para accións de cooperación no ámbito da innovación, así como subvencións directas en materia de cooperación internacional, ofrecendo oportunidades significativas para impulsar iniciativas que promovan o desenvolvemento e a solidariedade internacional.

NOVIDADES: