Información de convocatorias no noso boletín mensual OPI:

Boletín informativo OPI número 2-2021: área de proxectos internacionais educativos 
Boletín informativo OPI número 1-2021: área de proxectos internacionais educativos
– Boletín informativo OPI número 7: área de proxectos internacionais educativos
– Boletín informativo OPI número 6 área de proxectos internacionais educativos
 Boletín informativo OPI número 5: xullo 2020 área de proxectos internacionais educativos
– Boletín informativo OPI número 4: xuño 2020 área de proxectos internacionais educativos
– Boletín informativo OPI número 3: maio 2020 área de proxectos internacionais educativos
Boletín informativo OPI número 2: abril 2020 área de proxectos internacionais educativos
Boletín informativo OPI número 1: decembro 2019 área de proxectos internacionais educativos


As principais convocatorias que difunde e xestiona a área de proxectos internacionais educativos son as publicadas pola:

– EACEA- EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
• Ligazón: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en, no eido dos programas: Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, Intra-Africa


Accións Erasmus+ 2021 centralizadas da European Education and Culture Executive Agency
(entre paréntese figuran as datas límite de presentación de solicitudes, rematando todas elas ás 17.00 horas (hora Bruxelas))

Programas de traballo 2021 aprobados

Guía Erasmus+ 2021

A Guía Erasmus+ 2021 inclúe a relación dos novos programas en 2021-27 Erasmus+ cun orzamento de mais de 28.000 millóns de euros e as convocatorias abertas.

Web da Comisión Europea: Erasmus+ 2021

(find an opportunity, how to apply, programme guide)

O programa Erasmus + abrangue as seguintes accións:

 • Acción clave 1 (KA1): Mobilidade das persoas por razóns de aprendizaxe: – Másteres conxuntos Erasmus Mundus
 • Acción clave 2 (KA2):
 • cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas.
 • Asociacións estratéxicas no campo da educación, a formación e a mocidade.
 • Universidades europeas;
 • Alianzas para o coñecemento;
 • Alianzas para competencias sectoriais.
 • Desenvolvemento da capacidade no campo da educación superior.
 • Desenvolvemento da capacidade no ámbito xuvenil
 • Acción clave 3 (KA3): Apoio á reforma das políticas:
 • Proxectos do Diálogo sobre a Mocidade
 • Actividades Jean Monnet: Cátedras Jean Monnet, Módulos Jean Monnet, Centros de Excelencia Jean Monnet, Apoio de Jean Monnet a asociacións, Redes Jean Monnet e Proxectos Jean Monnet.
 • Deporte: Asociacións colaborativas; pequenas asociacións de colaboración e eventos deportivos sen ánimo de lucro europeos

Mais información sobre estas convocatorias, condicións de participación en proxectos KA2-KA3-JEA-Sports-Youth, financiamento, etc.: Guía do programa Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es

*NOVIDADE:
Para dar resposta ás circunstancias provocadas pola pandemia COVID-19, a Comisión Europea publicou dúas novas convocatorias extraordinarias no marco do programa Erasmus + 2020, destinando preto de 100 millóns de euros a cada unha destas chamadas para responder á pandemia coronavirus: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en.

Ante esta nova convocatoria de proxectos de asociacións para a educación dixital e para a creatividade, cun orzamento máximo por proposta de 300.000 euros e data límite de presentación o 29 de outubro, a Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación, xunto coa Oficina de Proxectos Internacionais organizan o seminario virtual titulado:
Erasmus+ ante a Covid-19: deseño de proxectos para o desenvolvemento das competencias dixital e creativa.

Presentación: CONVOCATORIA ERASMUS+ COVID19 Eva Garea


Europa creativa é o programa da Unión Europea para o período 2014-2020, destinado a promover os sectores culturais e creativos, apoiando artistas, profesionais e organizacións culturais e audiovisuais, das artes escénicas, das belas artes, da edición , cine, televisión, música, artes interdisciplinarias, literatura, patrimonio e industria dos videoxogos. Por todo isto, o Programa conta con 1.460 millóns de euros ao longo do período. Europa creativa forma parte da Estratexia Europa 2020 centrada nun crecemento intelixente, sostible e inclusivo. Por este motivo, busca financiar proxectos cunha dimensión europea, co obxectivo de fortalecer a competitividade do sector cultural e creativo, salvagardando a diversidade cultural e lingüística europea.

Ligazón: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm


O programa “Europa para os cidadáns” adoptado para o período de 2014 a 2020 constitúe un importante instrumento para garantir que os 500 millóns de habitantes da Unión Europea xoguen un papel máis significativo no seu desenvolvemento. Ao financiar plans e actividades nas que os cidadáns poden participar, o programa promove a historia e os valores compartidos de Europa e fomenta un sentido de responsabilidade por como evoluciona a Unión.Obxectivos xerais• Contribuír e mellorar a comprensión dos cidadáns sobre a Unión, a súa historia e a súa diversidade.• Promover a cidadanía europea e mellorar as condicións para a participación cidadá e democrática a nivel da Unión.Obxectivos específicos• Sensibilizar sobre a memoria histórica, a historia, os valores e obxectivos comúns da Unión para promover a paz, os seus valores e o benestar dos seus cidadáns, estimulando o debate, a reflexión e o desenvolvemento de redes.• Estimular a participación cívica e democrática dos cidadáns a nivel da Unión, facéndoos comprender mellor o proceso de elaboración de políticas da Unión e promovendo oportunidades para o compromiso e o voluntariado social e intercultural da Unión.

Ligazón: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


Programas CE

Programas da Comisión Europea

O buscador de Funding & Tenders da Comisión Europea é unha ferramenta que agrupa múltiples oportunidades de financiamento europeo, incluidas as xestionadas pola EACEA no eido da educación.

Consulta todas as convocatorias abertas, pechadas e futuras.

Ligazón a todas as opcións de financiamento EACEA (accións centralizadas): https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


-SEPIE-SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

As accións descentralizadas do programa Erasmus+ son difundidas e xestionadas polo SEPIE, en concreto os proxectos KA1 de mobilidade e os proxectos KA2 de asociacións estratéxicas (xestionados pola OPI).

• Ligazóns: http://sepie.es/, http://sepie.es/educacion-superior/convocatoria.html

Accións ERASMUS+ 2021 descentralizadas SEPIE

Partnerships for cooperation and exchanges of practices

Data límite de presentación de propostas: 20 maio 2021 12:00 (hora de Bruxelas)

Xornadas informativas organizadas pola Comisión Europea e SEPIE sobre as novas convocatorias


– XUNTA DE GALICIA-COOPERACIÓN GALEGA

Actualmente, a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, dependente da Vicepresidencia e do Ministerio da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, é o órgano administrativo encargado de deseñar e dirixir a política de cooperación para o desenvolvemento da Xunta de Galicia. A OPI difunde as convocatorias de cooperación publicadas anualmente pola Xunta de Galicia e axuda na elaboración de propostas, así como no seguimento dos proxectos aprobados e na súa xustificación.

Cabe destacar a convocatoria de proxectos de cooperación ao desenvolvemento no exterior: https://cooperacion.xunta.gal/gl/convocatorias/proxectos-no-exterior-2020 así como a de creación de grupos de investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento: https://cooperacion.xunta.gal/gl/convocatorias/investigacion-para-o-desenvolvemento-2019

Ligazóns as convocatorias de axudas de cooperación galega: https://cooperacion.xunta.gal/gl/financia_convocatorias e a Cooperación Galega: https://cooperacion.xunta.gal/es/presentacion

IV Plan director da cooperación Galega (2018- 2021):
https://cooperacion.xunta.gal/es/planificacion/iv-plan-director-de-la-cooperacion-gallega-2018-2021

Os obxectivos do desenvolvemento sostible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


-MAEC-AECID – Cooperación ao desenvolvemento

No eido da Cooperación Científica e Universitaria para o Desenvolvemento, a AECID está a traballar actualmente no deseño de novas modalidades de cooperación científica con países prioritarios da Cooperación Española. A OPI difunde e promociona os proxectos de innovación para o desenvolvemento da AECID:

Tras la resolución de 25 de junio de 2020, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el ámbito de la innovación correspondientes al año 2020 y se aprueban sus bases específicas. La presentación de solicitudes se abrirá el día 29 de abril de 2019, en el apartado «Subvenciones» de la Sede Electrónica de la AECID, accesible desde la página www.aecid.gob.es y se cerrará el día 9 de mayo, a las 13:00 horas (hora peninsular).

FICHA RESUMO ELABORADA POLA OPI: convocatoria 2020 innovación AECID

Ligazón: http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Anuncios/Anuncio.aspx?ListItemId=1155https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354