Love.Dist@ance

Vol. 5 N.º 1 (2022): Número Especial – Equidade, accessibilidade e democratização do ensino superior

No marco do proxecto europeo CBHE Love.Dist@ance, publicouse un número especial na Revista “Pratica e-Learning” (Revista Multimédia de Investigação em Inovação Pedagógica e Práticas de e-Learning), reunindo contribucións que pretenden mostrar prácticas, políticas e estratexias para promover a accesibilidade, a equidade e a democratización da educación superior. Ademais, o número contou coa contribución do Profesor Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, coordinador local do proxecto Love.Dist@ance na Universidade de Vigo, como editor invitado.
No. de Proxecto: 609949-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP

Edubilmo

ISBN-978-84-8158-858-3
Universidade de Vigo, 2020

Estas publicacións desenvolvéronse como parte do proxecto: EDUBILMO: Formación teórica e metodolóxica, elaboración, aplicación e validación de materais educativos no Programa de Educação Bilingue de Mozambique, financiado pola Xunta de Galicia, Cooperación Galega.

A educaçao bilingue en Moçambique. Guia prática (PDF 5,5 MB) 
Guia cicopi (PDF 3,3 MB)
Guia citshwa (PDF 3,8 MB)
Guia gitonga (PDF 3,8 MB))
Guia xichangana (PDF 5 MB)
Guia xirhonga (PDF 4,9 MB)

Design Thinking

ISBN-978-84-8158-831-6
Depósito legal: VG 655-2019
Edición de 150 copias
Universidade de Vigo, 2019

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: What Design Thinking can do for the integration of migrants and refugees, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 2018-2-PL01-KA205-051544

Design Thinking ES (PDF 3,05 MB)
Design Thinking EN (PDF 3,43 MB)
Design Thinking PL (PDF 3,39 MB)
Design Thinking LT (PDF 3,2 MB)

DT Thinking

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: DIAMONDT: Development of Innovative AcadeMy ON the basis of DT teaching, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 71B2472E7DA4813E

Good practice in teaching and learning using Design Thinking methodology- a handbook (PDF 31,3MB)

KA2 ILSA

Estas publicacións desenvolvéronse como parte do proxecto Erasmus + KA2: Interlingual Live Subtitling for Access (ILSA), financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 2017-1-ES01-KA203-037948

Relación de Publicacións ILSA

Social Erasmus+

UNIFORS

Estas publicacións desenvolvéronse como parte do proxecto: UNIFORS, Universities for Future Work Skills 2020, financiado pola Comisión Europea no marco da convocatoria Erasmus+ KA2 asociacións estratéxicas
No. de Proxecto: 2018-1-PL01-KA203-050809

* Research on labour market soft skills needs in 6 EU countries (PDF 716 KB)

* Research on soft skills in University, EU perspective (PDF 2 MB)

Active Campus Europe

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: Active Campus Europe, financiado pola Comisión Europea no marco da convocatoria Erasmus+ Programme Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport, ERA-COPART.
No. de Proxecto: 2016-3503/001-001

Best practice Handbook: Active Campus Europe, move more, feel better

We are European Citizens

ISSN-2444-8729

Esta publicación desenvolveuse como resultado do proxecto: Learning EU at Schools: We are European Citizens, financiado pola Comisión Europea no marco da convocatoria Jean Monnet.
No. de Proxecto: 2013-2948/001-001

We are European Citizens. Playing to learn to be European (PDF 580 KB)

Leap project

Estas publicacións desenvolvéronse como parte do proxecto KA2 LEAP, Lean and Agile Practices linking Engineering Higher Education to Industry, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 2016-1-EL01-KA203-023624

* Collaborative and agile methodological learning frameworks for promoting higher education student preparedness to enter the world of work (PDF 3,5 MB)

* Good practice recommendations on the collaborative, active learning design for integrating agile and lean industrial process experience in higher education (PDF 1,2 MB)

Erasmus Mundus Green TECH WB

ISBN-978-84-8158-811-8
Universidade de Vigo

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: Erasmus Mundus Green TECH WB, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 2014-0846/001-001_EM_Action2_Partnerhips

Erasmus Mundus Green TECH WB (PDF 6,8 MB)

Tempus Experes

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: Tempus Experes, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 561551-EPP-1-2015-1-ESEPPKA2-CBHE-SP.

Manuel de conceptualisation et scénarisation plateforme de travaux pratiques (PDF 4,8 MB)

Tempus Momate

ISBN-978-84-9773-892-7
Depósito legal: LE 237-2017

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: Tempus Momate, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 543713-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHE

Momate: Moderniser la formation sur les Énergies Renouvelables au Maghreb: Transfert de l’expérience UE (PDF 5,5 MB)

Tempus Momate

ISBN-978-84-8158-770-8
Depósito legal: VG 172-2018
Universidade de Vigo, 2018

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: Tempus Momate, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 543713-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHE

Improving renewable energy studies in the Maghreb. Lessons learnt from the Momate project (PDF 1,5 MB)

Tempus Go-UNIV

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: Tempus GO-UNIV, financiado pola Comisión Europea.
No. de Proxecto: 544190-TEMPUS-1-2013-1-MA-TEMPUS-SMGR

Un Guide Commun aux Universités Marocaines: pour la mise en oeuvre du code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP (PDF 83,7 MB)

Erasmus Mundus Green IT

ISBN-978-84-8158-735-7
Depósito legal: VG 308-2017
Universidade de Vigo, 2017

Esta publicación desenvolveuse como parte do proxecto: Erasmus Mundus Green IT, financiado pola Comisión Europea.
No. de proxecto: 37227-1-2012-1-ES-ERA Mundus EMA 21

Erasmus Mundus Green IT Book